Hrad a zámek Bečov

V západní části České republiky, nedaleko světoznámých lázní Karlovy Vary, leží na pravém břehu řeky Teplá uprostřed romantické krajiny Slavkovského lesa malebné městečko Bečov nad Teplou. Ačkoliv toto sídlo oplývá bohatými dějinami a kulturními či přírodními památkami, hlavním turistickým lákadlem je výjimečný historický areál s gotickým hradem, renesančním palácem a barokním zámkem.

Hrad Bečov nad Teplou byl založen na počátku čtrnáctého století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem patnáctého století a v první polovině šestnáctého století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Pod hradem stojí zámek z osmnáctého století, který má původní renesanční jádro. Za držení bečovského panství belgickým rodem Beaufort-Spontin navrhli významní architekti Josef Zítek a Josef Mocker rozsáhlou přestavbu areálu v romantickém stylu. Z důvodu nedostatku financí byly jejich návrhy realizovány pouze v omezené míře. Díky tomu, že se po celou dobu existence hradozámeckého areálu prakticky nebouralo, dochoval se do dnešní doby jedinečný soubor historických budov.

Přirozenými úkryty netopýrů jsou dutiny stromů, skalní štěrbiny a zejména jeskyně. Netopýři však vyhledávají i úkryty vzniklé lidskou činností. Zimu často přečkávají v opuštěných starých dolech a štolách. Zde zimují v bývalých pivovarských sklepech i v podzemí středověkého hradu. V létě využívají i různé stavby, např. štěrbiny na půdách starých kostelů, hradů, ale třeba i štěrbiny mezi panely bytových domů. Ideálním prostředím pro většinu druhů našich netopýrů jsou staré listnaté či smíšené lesy se starými stromy, které mají skuliny za kůrou, různé dutiny či pukliny.

Takovéto stromy obývá celá skupina tzv. dendrofilních druhů netopýrů, mezi něž patří především netopýr stromový, netopýr alkathoe, netopýr velkouchý či netopýr rezavý. Někteří netopýři v takovýchto podmínkách i zimují. Důležitými prvky v krajině jsou pro netopýry také stojaté a pomalu tekoucí vody, které jim poskytují množství potravy (hmyz).