O projektu

Zámecký areál v Kynžvartě je nejen objektem mimořádné kulturní, památkové a evropské hodnoty, držící ceny European heritage label a Europa Nostra, je také domovem mnoha vzácných druhů zvířat a rostlin.

Park anglického typu v celkové ploše 293 hektarů a je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Národní památkový ústav realizoval v letech 2018–2021 bavorsko-český projekt „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí.“ V rámci projektu proběhla rekonstrukce tohoto sklepení coby netopýřího zimoviště. Byla také realizována opatření zaměřená na letní stanoviště netopýrů, tedy na zeleň. V Kynžvartu získalo odbornou péči 415 vzrostlých stromů poskytujících netopýrům úkryt. V zámeckých areálech Kynžvartu a Bečova nad Teplou bylo vysázeno celkem 119 listnatých stromů pro budoucí netopýří generace a 1 380 keřů podporujících hmyz. V obou zámeckých areálech bylo instalováno 100 budek pro netopýry. Díky společnému projektu byly rozvíjeny laické i odborné česko-německé kontakty. V partnerském Wunsiedelu došlo k obnově rozsáhlého areálu bývalých pivovarských sklepů, které rovněž využívají netopýři jako zimoviště. Projekt byl spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020.

Tato webová aplikce vznikla v rámci česko-bavorského projektu „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí“ Projekt byl spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020

 

Do projektu byli zapojeni: