Wunsiedel

Wunsiedel je okresním městem hornofranckého okresu Wunsiedel ve Smrčinách a rodným městem spisovatele Jeana Paula, také místem konání tradičních festivalů konajících se v přírodním amfiteátru Luisenburg.

Wunsiedel leží v centru Smrčin v oblasti východních Horních Frank blízko Horní Falce. Centrum se nachází ve výšce 525 metrů nad mořem v údolí říčky Röslau. Území města se rozprostírá k vrcholu Kösseine (939 m. n. m.). Jižně od údolí říčky Röslau se nachází, 618 m vysoký, Katharinenberg s ruinou kostela sv. Kateřiny. Kopec je využíván jako park. Severně od města leží vrchoviště Zeitelmoos, které je přírodním chráněným územím.

Wunsiedel je centrem historického správního území Sechsämterland (země šesti úřadů), jehož hranice přibližně odpovídá i dnešnímu vymezení okresu Wunsiedel. Kultura byla ovlivněna sousedními Čechy, je i mnoho společného se sousedními regiony Poohří (Egerland) a Stiftland. Město a region patřící do Horních Frank má ovlivněnou mluvu Horní Falcí, mluví se zde severobavorskými dialekty

Každoročně se koná v sobotu dne 24. června wunsiedelská „slavnost kašen“. Legenda praví, že v 18. století bylo tak suché léto, že vysychala voda v kašnách ve městě. Když se kašny opět naplnily vodou, vděční obyvatelé je ozdobili, aby projevili vděčnost. Tato legenda se každoročně připomíná tradičním průvodem, kdy chodí skupiny hudebníků od kašny ke kašně a zpívají písně. Návštěvníci doprovází muzikanty, nebo sami obchází kašny. V posledních letech přibyly další atrakce, jako např. bleší trh, vystoupení hudebních kapel, místa s občerstvením. Od roku 1833 byla zavedena slavnost, protože přesné datum vzniku tradice není známo. V roce 2016 byla „Wunsiedelská slavnost kašen“ zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Od roku 1890 se konají na Luisenburgu u Wunsiedelu každý rok od května do září Luisenburgské slavnosti v přírodním amfiteátru s kulisami skalního labyrintu. Od roku 1914 byl využíván profesionálními herci a mimo vlastních akcí se zde konají opery, operety, koncerty. Ročně je navštíví ca 150 000 návštěvníků, a tak patří k nejúspěšnějším přírodním jevištím Německa.